JYVÄSKYLÄN KALEVALAISET RY

"Hyväpä täss` on miesten olla, armas naistenki elellä. Ei tässä surulla syöä, ei eletä huolen kanssa"

-Kalevala-


Perinne elää meissä

Jyväskylän Kalevalaiset ry on perinne- ja kulttuuriyhdistys. Olemme osa Kalevalaisten Naisten Liittoa.

Yhdistyksemme nimi muuttui 25.5.2021 Jyväskylän Kalevalaiset Naiset ry:stä nykyiseen lyhyempään muotoonsa.

Vuoden 2022 teema:

Luovuuden alkuvoimaa