JYVÄSKYLÄN KALEVALAISET RY

"Hyväpä täss` on miesten olla, armas naistenki elellä. Ei tässä surulla syöä, ei eletä huolen kanssa"

-Kalevala-


Yhdistys täyttää 80 vuotta 12.11.2023


Perinne elää meissä

Jyväskylän Kalevalaiset ry on perinne- ja kulttuuriyhdistys. Olemme osa Kalevalaisten Naisten Liittoa.

Yhdistyksemme nimi muuttui 25.5.2021 Jyväskylän Kalevalaiset Naiset ry:stä nykyiseen lyhyempään muotoonsa.

Vuoden 2023 teema:

Kylvä kanssani huomisen jyviä