JYVÄSKYLÄN KALEVALAISET RY

"Hyväpä täss` on miesten olla, armas naistenki elellä. Ei tässä surulla syöä, ei eletä huolen kanssa"

-Kalevala-Perinne elää meissä

Jyväskylän Kalevalaiset ry on jo 80 vuotta Keski-Suomessa toiminut perinne- ja kulttuuriyhdistys. Olemme osa Kalevalaisten Naisten Liittoa.

Yhdistyksemme nimi muuttui 25.5.2021 Jyväskylän Kalevalaiset Naiset ry:stä nykyiseen lyhyempään muotoonsa.

Vuoden 2024 teema:

Sana sanasta tulevi

Kalevalaisten Naisten Liiton vuoden 2024 teemana on kielitaito. Vuositeema "Sana sanasta tulevi" ohjaa Liiton ja jäsenyhdistysten toimintaa ja sen tarkoituksena on innostaa kalevalaisia naisia pohtimaan kielitaitoa ja kielen käyttöä.